Over Excelsior

De Christelijke Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1929. Sindsdien bestaat het korps uit 2 gedeelten: het korps met de blaasinstrumenten en de malletband met uitsluitend slaginstrumenten zoals xylofoons en de marimba. Rondom maart houdt de vereniging de jaarlijkse uitvoering en laten het korps en de malletband hun kwaliteiten zien in het Dorpshuis de Zandbelt te Belt-Schutsloot. Excelsior is een van de zeer weinige muziekverenigingen waarbij het ledental meer dan 10% van het inwonertal bedraagt. Dit is uniek en zie je niet of nauwelijks voorkomen bij andere korpsen in Nederland.

10jaar3