Geschiedenis

Muziekvereniging Excelsior Belt-Schutsloot: hoe het allemaal begon…

 

We schrijven het jaar 1929, de 27e juni.

Meester Dijkstra heeft al succesvol een zangvereniging opgericht in Belt-Schutsloot, maar omdat niet iedere bewoner van zingen houdt zoekt een enthousiaste groep jongens naar een mogelijkheid om een muziekvereniging op te richten.

Meerdere dorpsbewoners reageren spontaan en melden zich aan.

Probleemloos gaat het echter niet; ze stuiten op een belangrijk punt, want wat is een muziekvereniging zonder instrumenten. En hoe komen ze aan financiële middelen?

Al snel wordt het idee opgevat om te gaan collecteren in het dorp. Van de gulle gaven zouden er misschien tweedehandsinstrumenten gekocht kunnen worden. (Belt-Schutsloot kende toentertijd ongeveer 130 tot 135 gezinnen).

Ook wordt na vele afwegingen besloten de leden contributie te laten betalen; en wel fl. 0,50 cent. Maar dat bedrag blijkt teveel voor de meeste leden en wordt gehalveerd.

 

Het is meester Dijkstra die de leden met raad en daad bijstaat. Ze repeteren in de school en hij leert de muziekkanten noten lezen, wat bij iemand de opmerking ontlokt, dat meester strepen met kalkpijpjes op het bord schrijft.

Oefenen doen ze thuis. Veel dorpelingen tonen begrip hiervoor, behalve na negen uur ’s avond, want na een lange werkdag is het bedtijd en het verzoek volgt om na dat tijdstip niet meer te muziek maken.

Een enkele muzikant, die toch wil oefenen, vertrekt met zijn muziekstukken naar de rietkragen.

 

Na meester Dijkstra neemt meester van Dalfsen het stokje over.

Jaren later wordt het tijd voor een echte dirigent. Anton Kamstra, een reiziger (vertegenwoordiger) in steken (ouderwetse snoepjes die hij zelf maakte), bezoekt regelmatig de winkeliers in Belt-Schutsloot. Hij hoort van hun verzoek, speelt zelf bij een muziekkorps in Meppel en wil graag iets bijverdienen. Zo wordt de heer Kamstra hun dirigent en blijft zeventwintig jaar met de muziekvereniging verbonden.

 

Wat is een muziekkorps zonder vaandel?

De Beltiger muzikanten willen graag een compleet korps zijn, met vaandel en al. Maar een vaandel is prijzig en de leden zoeken naar verschillende mogelijkheden. Een van de leden oppert het idee het vaandel van een opgeheven muziekkorps uit Zwartsluis over te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Alleen niemand in Zwartsluis weet waar het desbetreffende vaandel is gebleven. Dan leren ze daar de Beltigers kennen, die geven niet gauw op. Ze zeuren en als dat niet helpt besluiten zelf te gaan zoeken. Uiteindelijk vinden ze het vaandel in het verenigingsgebouw in Zwartsluis.

Er staat een naam op het vaandel: Excelsior. De Beltiger muziekvereniging heeft vanaf dat tijdstip een naam.

Maar er staat ook een plaatsnaam op het vaandel: Zwartsluis. Mevrouw Kamstra biedt uitkomst; zij verandert de letters van de plaatsnaam op het vaandel.

Muziekvereniging Excelsior te Belt-Schutsloot is compleet!

 

Na veelvuldig oefenen kunnen de muzikanten ondertussen drie psalmversjes spelen. Uit de bundel van Johan de Heer  leren ze: “Kom tot uw Heiland”. Door middel van een muzikale rondgang besluit het korps de inwoners hun vooruitgang te laten horen. Op een bok varen ze al spelend door de Schutsloot en de gracht. De gekregen reacties zijn hartverwarmend.

 

Het allereerste optreden van het korps is in de kerk.

Daarna ontplooien ze zich verder.

Ze studeren marsen in. Ze praten over concoursen en ze willen leren marcheren.

Dat zorgt voor een probleem, want in het dorp bevinden zich geen wegen en het fietspad is niet breed genoeg. Ook dit vraagstuk wordt opgelost; Beukers ligt op fietsafstand en daar biedt zich de mogelijkheid om te oefenen. Met de instrumenten op hun rug, of in de fietstas, vertrekken de Beltiger muzikanten op de fiets naar Beukers.

Marcheren blijkt niet eenvoudig. Maar ze leren het uiteindelijk wel.

 

Het eerste officiële mars-concours, waar Excelsior aan deel gaat nemen, wordt gehouden in Hollandscheveld. Gekleed in hun zondagse kleren, met op hun hoofd een witte pet, gaan ze op de fiets naar Beukers en vervolgen de reis per bus.

Die middag spelen ze hun marsen en marcheren in een rustig tempo. Totdat de weg glooiend wordt en naar beneden afloopt. Het tempo wordt steeds hoger.

Er is geen jurylid die het kan bijbenen. Snappen doen ze het al helemaal niet; muzikanten die in zo’n hoog tempo kunnen lopen en daarbij doorspelen, moeten wel over goede longen beschikken.

Muziekvereniging Excelsior uit Belt-Schutsloot wint de eerste prijs.

 

Niet ieder concours verloopt vlekkeloos. Soms blijkt de reistijd te intensief. Zoals die keer dat de leden met een concours mee zouden doen op het eiland Urk. Met twee boten, getrokken door een sleepboot, vertrokken de muziekkanten naar Zwartsluis. Vanaf daar naar Kampen en met een speciale boot verder naar Urk. Op Urk aangekomen heeft niemand nog energie om te spelen en zonder meegedaan te hebben verlaten de Beltiger muzikanten het eiland.

Ze maken de lange terugreis naar huis, waar ze rond een uur of vier ‘s nachts weer aankomen.

 

Het is eind jaren vijftig wanneer muziekvereniging Excelsior mee gaat doen aan een concours in Tuk. De dag van het concours zullen de leden met een bus vanaf de Blauwe Hand naar Tuk worden vervoerd. Zoals ze gewend zijn om te reizen, per fiets, vertrekken de muzikanten goedgehumeurd en ruim op tijd naar de Blauwe Hand. Zittende in het gras, de instrumenten naast zich, wacht het gezelschap op de bus. Een half uur later arriveert een euforisch en uitgelaten gezelschap in Tuk. De vrolijkheid maakt plaats voor paniek, de bekkens zijn nergens te vinden en de bekkenslager vermoedt dat ze misschien nog in het gras bij de Blauwe Hand liggen. Per taxi rijdt hij terug en vindt de bekkens in het gras.

Nog net op tijd kan het korps hun plaats innemen. Een prijs is er deze keer niet bij.

 

In de jaren 1974-1978 promoveerde Excelsior twee keer naar een hogere afdeling en sleepten met concoursen enkele prijzen in de wacht.

 

2018

Muziekvereniging Excelsior is nog steeds een bloeiende vereniging. Door de jaren heen namen ze deel aan meerdere concoursen en wonnen daarbij verschillende prijzen.

Ze verlenen hun medewerking aan bepaalde kerkdiensten. In maart vindt de jaarlijkse uitvoering plaats en worden jubilerende leden gehuldigd. De optocht op Koningsdag wordt begeleidt door Excelsior. Ze maken deel uit van de kerstnachtdienst.

Een door de dorpelingen zeer gewaardeerde traditie is het blazen van kerstmuziek op kerstavond. Vanaf een begin- en een eindpunt worden op verschillende plekken kerstliederen ten gehore gebracht. De muziekkanten lopen elkaar tegemoet en eindigen gezamenlijk onder de kerstboom op het plein.

Ook in deze tegenwoordige tijd regelt muziekvereniging Excelsior verschillende activiteiten om de onkosten die een vereniging met zich mee brengt, te bestrijden.

Jaarlijks vindt in het voorjaar een rondgang door het dorp plaats voor een vrijwillige bijdrage.

Rond Pasen vindt een koek/paaseiactie plaats.

Goedgeluimd snijden verschillende leden van de muziekvereniging, op een zaterdag in het voorjaar, riet van twee percelen, die ter beschikking zijn gesteld door een particulier, en door De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De opbrengst van het riet komt ten goede aan de muziekvereniging.

 

Informatief:

Het tot stand komen van het uniform

Het eerste uniform was tweedehands, gekregen van Gist-Brocades uit Meppel. Het pak bestond uit een donkerblauwe jas en broek, afgezet met goudkleurige biezen, en een bijpassende pet. Rond 1970 kregen ze een geheel nieuw uniform een groene jas met een zwarte broek.

Het huidige uniform is in  1994 bij het 65 jarige jubileum gepresteerd en kent twee uitvoeringen:

Korps en malletband (binnen): een donkerblauwe broek met lichtblauwe biezen aan de zijkant, een witte blouse met strik en een lichtblauw gilet.

Korps (buiten): draagt het korps een donkerblauwe jas over de witte blouse en wordt de strik vervangen door een stropdas. Tevens wordt er dan een blauwe pet gedragen met witte pluim. Zwarte schoenen zijn verplicht.

Mallet (buiten): Draagt een lichtblauwe jas met donkerblauw vlak, lichtblauwe pet met witte pluim en een ketting die over de kin wordt gedragen.

 

Dirigenten (korps)

Na de heer Kamstra neemt de heer Deden de dirigeerstok over. Onder zijn leiding promoveert het korps tweemaal. In zijn dertigste jubileumjaar, in 1992, geeft hij het stokje over aan de heer Pruntel, die het nog professioneler aanpakt.

Sinds 2003 is Dethmer Jan van Heerde dirigent van de muziekvereniging.

 

(Drumband/Malletband)

In 1967 wordt de drumband opgericht en het niveau stijgt op gelijke tred met het korps. Vijfendertig jaar later stopt de drumband en kondigt de malletband (deze wordt ook wel Melody Percussion Ensembles genoemd. Mallet betekent hamer. Het refereert aan de stokken waarmee de instrumenten bespeeld worden) zich aan.

De malletband, presenteert zich onder leiding van Bert van Bruggen aan het korps. Tijdens de jaarlijkse uitvoering, op 7 maart 2003, vindt de officiële presentatie aan het publiek plaats.

Vanaf 1992 staat de drumband/malletband onder leiding van de heer Moll. Sinds 2010 is de Marinus Schoonewelle de dirigent.

 

Wie interesse heeft in het bespelen van een instrument, is van harte welkom om tijdens een van de repetities te komen kijken.

Het korps repeteert op maandagavond en de malletband op donderdagavond, beide in dorpshuis De Zandbelt.

 

Bronnen:

De Meppeler Courant en het archief van Muziekvereniging Excelsior.

Hoe het allemaal begon. H. Aarten, (een van de oprichters van Excelsior).